Corona

In verband met de plotselinge economische gevolgen van de corona-crisis is het voor een aantal beroepsgroepen niet mogelijk om de actuele kansen op de arbeidsmarkt op een correcte wijze te berekenen. Van deze beroepsgroepen (bijvoorbeeld: horeca, toerisme, recreatie, luchtvaart, theater) hebben we voorlopig de score op ‘onvoldoende’ bepaald. We hopen binnen enkele weken wel over de juiste data te kunnen beschikken en daarmee de correcte scores te kunnen berekenen.

NB: De geldigheidsduur van de Arbeidsmarktscan is voorlopig beperkt tot twee maanden in plaats van zes maanden. Houd hier rekening mee als je de scan aanschaft en maak desnoods eerst je voorlopige score.

Als je de scan aankoopt en het lukt je niet om binnen twee maanden een hypotheek te krijgen, stuur ons dan een mailtje en dan mag je de test kosteloos nogmaals doen.

Over de Arbeidsmarktscan

De arbeidsmarkt is continu in beweging: er bestaan schaarse en overschot beroepen, banen verdwijnen en functies veranderen. En dat heeft sterke invloed op de inzetbaarheid van medewerkers en werkzoekenden. Het wordt steeds belangrijker om continu grip te houden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Welke functies zijn kansrijk? Welke functies zijn kwetsbaar? Waar liggen kansen of ontstaan knelpunten?

Daarom hebben Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence Group een methode ontwikkeld om objectieve kansen van individuen op de arbeidsmarkt te berekenen. Hiermee bieden we perspectief aan medewerkers, werkzoekenden en studenten en kunnen flexwerkers dankzij onze scores in aanmerking komen voor een hypotheek.

Arbeidsmarktkansen.nl is een zusteronderneming van arbeidsmarktdatabureau Intelligence Group en volledig gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en verrijken van arbeidsmarktdata. Gericht op het vergroten van employability en inzetbaarheid.

We zijn een onafhankelijk onderzoeksbedrijf dat met haar arbeidsmarktscores en informatie werkgevers, loopbaancoaches, outplacement- en reïntegratiebureaus, onderwijsinstellingen en financiële instellingen al enkele jaren voorziet van objectieve en betrouwbare informatie over de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Daarmee kwantificeren we onderbuikgevoel en kunnen onderbouwde uitspraken gedaan worden over individuele kansen en perspectieven.

Onze data stellen we beschikbaar via analyses, standaardrapportages en API. Wilt u een keer doorpraten over wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Mail: [email protected]