Veel gestelde vragen

HOE WERKT HET?

Je begint om bij DUO je diploma op te vragen. Dat doe je met je DigiD. Download het document dat DUO van je heeft. Als dat er niet is omdat het om een ouder of buitenlands diploma gaat, kun je dat laten valideren met een educatiecheck via validatagroup. Stuur ons het rapport dat je van Validata krijgt en wij helpen je verder.

Als je je diploma hebt moet je dat in de vragenlijst bij ons uploaden. Daarna beantwoord je vragen over je werkervaring, regio, beroep, functie en dergelijke. Bij werkervaring mag je altijd minimaal 1 jaar invullen. Als je een nul-urencontract of oproepcontract hebt, vul je bij het aantal uren dat je werkt het gemiddelde in dat je de afgelopen drie maanden daadwerkelijk hebt gewerkt.

Na de laatste vraag berekenen wij je score op de arbeidsmarkt en je verdiencapaciteit. We melden je of je score voldoende of onvoldoende is en laten zien wat je verdiencapaciteit is. Je kunt dan besluiten of je een Arbeidsmarktscan wilt aankopen of niet. Als je score onvoldoende is kun je geen Arbeidsmarktscan kopen en hoef je dus ook niets te betalen.

Als je score voldoende is en je hebt betaald, dan krijg je de Arbeidsmarktscan per email toegestuurd. Met dat document kun je bij een bank of via een hypotheekadviseur een offerte aanvragen. Extra voorwaarde daarbij is dat je van de afgelopen veertien maanden minimaal twaalf maanden gewerkt moet hebben.

Daarbij gelden uiteraard ook alle andere regels: de verhouding tussen koopprijs en je inkomen, tussen koopprijs en je hypotheek, studieschulden, BKR-registratie enz. Je Arbeidsmarktscan is zes maanden geldig. Als je een scan hebt gemaakt en betaald en het lukt je toch niet om binnen zes maanden je hypotheek rond te krijgen, stuur ons dan een mailtje. Je kunt de scan dan nogmaals doen, zonder extra kosten. Omdat we onze gegevens over de arbeidsmarkt zo actueel mogelijk houden, kunnen we niet garanderen dat je na zes maanden opnieuw een positieve score krijgt.

 

WAT IS DE ARBEIDSMARKTSCAN?

De Arbeidsmarktscan is een onafhankelijke berekening van je kansen op de arbeidsmarkt. Voor veel beroepen zijn er meer vacatures dan mensen. Daar zijn dus tekorten op de arbeidsmarkt. In die beroepen heb je ook als flexwerker goede kansen.

Maar er zijn ook beroepen die door automatisering of robotisering langzaam verdwijnen. In die beroepen heb je minder goede kansen.

Bij de berekening van je kansen houden we rekening met je werkervaring, opleidingsniveau, beroep of functie, je branche en je regio. We kijken hoeveel vacatures er voor jouw profiel zijn, en hoeveel werkzoekenden. De verhouding tussen die twee bepaalt je score.

We houden daarbij rekening met de lange-termijnontwikkelingen in jouw beroepsgroep. Sommige beroepsgroepen worden al vele jaren steeds een stukje kleiner, bijvoorbeeld door automatisering. Andere beroepsgroepen groeien juist. Weer andere beroepen zijn in hun groei of krimp sterk afhankelijk van de politiek, zoals de zorg en het onderwijs.

Alle gegevens over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden voor de Arbeidsmarktscan elke drie maanden geactualiseerd.

Als de Arbeidsmarktscan een score geeft van meer dan 70 punten, dan zijn er voor jouw profiel meer vacatures dan werkzoekenden. Je hebt goede kansen en je kunt de Arbeidsmarktscan aankopen en een hypotheek aanvragen.

Als je score lager is dan 70 punten heb je iets minder goede kansen op de arbeidsmarkt. Je kunt dan geen Arbeidsmarktscan aanvragen en je hoeft ook niets te betalen. Je persoonsgegevens worden onmiddellijk verwijderd.

 

WAT BETEKENT EEN SCORE VAN 70 PUNTEN OF HOGER?

Als je een score hebt van 70 punten of meer dan heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. Bij 70 punten zijn er precies evenveel vacatures als werkzoekenden. Als je dan werkloos wordt zal het in de regel niet heel veel moeite kosten om ander werk te vinden. Hoe meer vacatures per werkzoekende, hoe hoger de score, hoe makkelijker het is om een baan te vinden.

 

WAT BETEKENT EEN SCORE VAN MINDER DAN 70 PUNTEN?

Als je een score van minder dan 70 punten hebt dan zijn er meer werkzoekenden dan vacatures binnen jouw profiel. De banken en Nationale HypotheekGarantie hebben daarom de grens op 70 punten gesteld. Met minder dan 70 punten kun je geen Arbeidsmarktscan maken.

Zo’n score wil absoluut niet zeggen dat je kansloos bent op de arbeidsmarkt. Integendeel: ook in economisch heel slechte tijden heeft nog steeds het grootste deel van de mensen gewoon werk. En de meeste werklozen vinden met wat moeite binnen zes maanden weer nieuw werk.

Toch is de grens gelegd bij 70 punten. Omdat het verstrekken van hypotheken aan flexwerkers tamelijk nieuw is en de banken eerst eens willen kijken hoeveel risico ze lopen, is men aan de veilige kant gaan zitten.

 

IK KAN IN DE VRAGENLIJST MIJN BEROEP NIET VINDEN. WAT NU?

Probeer een beroep te vinden dat het dichtst komt bij wat jij doet. We hebben tienduizenden beroepen in onze beroepenlijst. Maar de arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en er ontstaan dus voortdurend nieuwe beroepen en nieuwe namen voor bestaande beroepen.

Als je een hypotheek hebt, je wordt werkloos en de nood komt aan de man, dan zal je heus niet alleen precies binnen je huidige beroep naar nieuw werk gaan zoeken. Er zijn allerlei verwante beroepen waar je ook geschikt voor bent. Wij baseren onze berekeningen over je kansen dan ook op groepjes (in totaal 430) van nauw verwante beroepen. We gebruiken daarvoor een internationale indeling: ISCO (International Standard Classification of Occupations), die ook door alle Europese landen, wetenschappers, statistiekbureau’s en UWV’s wordt gebruikt.

 

HEB IK MET GOEDE KANSEN RECHT OP EEN HYPOTHEEK?

Met een goede score op de Arbeidsmarktscan heb je kans op een hypotheek, maar nooit een recht. Niemand heeft recht op een hypotheek. Elke bank kan om wat voor reden dan ook een hypotheekaanvraag weigeren. Bijvoorbeeld als de prijs van het huis te hoog is voor jouw inkomen of verdiencapaciteit. Of als je andere schulden hebt, als wanbetaler bij de BKR staat geregistreerd of een hoge studieschuld hebt. Ook als je een Arbeidsmarktscan hebt, moet je voldoen aan alle normale voorwaarden die gelden voor hypotheken.

 

VOOR WIE IS DE ARBEIDSMARKTSCAN BEDOELD?

De Arbeidsmarktscan is bedoeld voor iedereen die de afgelopen drie jaar geen vast contract had.

Daarbij gelden enkele uitzonderingen:

Voor zzp’ers en ondernemers zijn er andere oplossingen. Vraag hierover bij je hypotheekadviseur of bank.

Uitzendkrachten moeten gebruik maken van de Perspectief Verklaring. Die is vergelijkbaar met de Arbeidsmarktscan maar werkt net iets anders. Vraag hierover meer informatie bij je uitzendbureau.

Flexwerkers die al langer dan drie jaar werken kunnen ook op een andere manier in aanmerking komen voor een hypotheek. Vraag hierover bij je hypotheekadviseur of bank.

 

 

KAN EEN ZZP’ER GEBRUIK MAKEN VAN DE ARBEIDSMARKTSCAN?

Nee, dat kan (nog) niet. ZZP’ers die jaarcijfers hebben over de afgelopen twee of drie jaar kunnen via een hypotheekadviseur of hun bank op een andere manier een hypotheek aanvragen.

 

BIJ WELKE BANKEN KAN IK TERECHT?

Je kunt terecht bij de banken die staan vermeld op de website van Nationale HypotheekGarantie.

 

BIJ WELKE HYPOTHEEKADVISEURS KAN IK TERECHT?

In 2015 zijn de adviseurs van de Hypotheekshop als eerste begonnen met de Arbeidsmarktscan. Zij hebben daar dus de meeste ervaring mee. Later zijn ook Huis&Hypotheek en Hypokeur gaan meedoen, en daarna HypotheekVisie en de Hypotheker. Vanaf 1 januari 2020 kunnen alle hypotheekadviseurs meedoen. Het kan zijn dat jouw hypotheekadviseur nog onvoldoende op de hoogte is van de nieuwe mogelijkheden. Wijs hem/haar dan op de uitleg op de website van Nationale HypotheekGarantie.

 

KAN IK NATIONALE HYPOTHEEKGARANTIE KRIJGEN?

Ja, dat kan. Ook daarvoor gelden de normale voorwaarden, zoals de maximale prijs van je huis. Kijk op de website van Nationale HypotheekGarantie voor de meest actuele informatie hierover.

 

WAT IS DE VERDIENCAPACITEIT?

De verdiencapaciteit is het gemiddelde salaris dat de mensen met jouw profiel verdienen. Omdat het inkomen van flexwerkers wat onzekerder is dan dat van mensen met een vast dienstverband, vergelijken we je verdiencapaciteit met je werkelijke inkomen. En voor je hypotheek moet je uitgaan van het LAAGSTE van die twee.

We weten dat dat tot teleurstellingen kan leiden. Aan de andere kant: bij flexwerkers die nu (veel) meer verdienen dan het gemiddelde, weten we niet zeker of hun volgende baan of klus opnieuw ver boven het gemiddelde betaalt.

We weten ook dat sommige mensen een langdurig tijdelijk contract hebben, in een CAO vallen en vaak bovengemiddeld verdienen. Terwijl hun beroepsgenoten dat niet hebben en minder verdienen. We kunnen (nog) niet in alle gevallen het onderscheid maken. En dus niet in alle gevallen individueel maatwerk leveren.

 

IK VERDIEN MEER DAN DE VERDIENCAPACITEIT. KAN IK IN BEROEP GAAN?

Je kunt ons verzoeken om op basis van de gegevens die je hebt ingevoerd, de berekening handmatig opnieuw uit te voeren.

We zullen dan ook kritisch kijken naar je verdiencapaciteit. Het is mogelijk dat jouw situatie dermate bijzonder is, dat we je verdiencapaciteit kunnen aanpassen. Op basis van onze ervaringen uit het verleden schatten we dat zo’n verzoek in een of twee van de honderd aanvragen tot een andere uitslag kan leiden. De controle gebeurt altijd door twee personen (het vier ogenprincipe).

Het gaat dus echt om uitzonderingen.

 

IK BEN HET NIET EENS MET DE SCORE. KAN IK IN BEROEP GAAN?

Je kunt ons verzoeken om op basis van de gegevens die je hebt ingevoerd, de berekening handmatig opnieuw uit te voeren.

We zullen dan ook kritisch kijken naar de uitslag. Het is mogelijk dat jouw situatie dermate bijzonder is, dat we je score kunnen aanpassen. Op basis van onze ervaringen uit het verleden schatten we dat zo’n verzoek twee op de honderd keer tot een andere uitslag kan leiden. Meestal is dat omdat iemand de vragenlijst net niet goed heeft ingevuld. De controle gebeurt altijd door twee personen (het vier ogenprincipe).

Het gaat dus echt om uitzonderingen.

 

IK HEB EEN BUITENLANDS DIPLOMA. KUNNEN JULLIE DAT CONTROLEREN?

Dat kan, maar niet voor alle opleidingen en in alle landen. Je kunt proberen je buitenlandse diploma te laten valideren via validatagroup. Daar zijn extra kosten aan verbonden. Als je een rapport van Validata hebt kun je dat aan ons opsturen, en dan helpen wij je verder.

 

IK HEB GEEN DIPLOMA, MAAR WEL VEEL CURSUSSEN GEVOLGD EN VEEL WERKERVARING. TELT DAT MEE?

Helaas kunnen we daar in onze berekeningen nog geen rekening mee houden. We begrijpen dat dat een nadeel is en we werken eraan om dat te verbeteren. Je zou eigenlijk mensen die veel extra opleidingen hebben gevolgd moeten belonen met een hogere arbeidsmarktscore. Maar we hebben momenteel onvoldoende data voorhanden om ook daarmee rekening te houden.

 

MIJN WERK- EN DENKNIVEAU IS HOGER DAN HET NIVEAU VAN MIJN OPLEIDING. TELT DAT MEE?

In de berekeningen voor de Arbeidsmarktscan gaan we uit van objectieve en controleerbare gegevens. Werk- en denkniveau is een te abstracte en flexibele factor om objectief te meten. Ja, we weten dat er mensen met alleen lagere school grote bedrijven zijn gaan leiden of zelfs miljardair zijn geworden, maar dat zijn de uitzonderingen op de regel. We kunnen dus helaas geen rekening houden met een mogelijk hoger werk- en denkniveau.

 

IK WIL EEN HYPOTHEEK OP TWEE INKOMENS. KUNNEN WE DAN OOK DE ARBEIDSMARKTSCAN GEBRUIKEN?

Als je allebei minimaal een jaar flexwerker bent, dan kun je allebei de Arbeidsmarktscan invullen. Je moet dan ook allebei voldoende scoren. Als de een een vast dienstverband heeft en de ander is flexwerker, dan hoeft alleen die laatste een Arbeidsmarktscan aan te vragen.

 

IK HEB TWEE BANEN. VOOR WELKE BAAN MOET IK DE ARBEIDSMARKTSCAN INVULLEN?

De Arbeidsmartkscan kan maar op één beroep worden gemaakt. Je moet dus kiezen voor je hoofdberoep. Dat is het beroep waarin je de meeste uren werkt, of het meeste geld verdient.

Heb je twee beroepen die precies even belangrijk zijn, dan moet je ook uit een van beide kiezen. Kies dan het beroep waarvan je denkt dat je de beste kansen op de arbeidsmarkt hebt.

Bij een hypotheek met de arbeidsmarktscan gaat het er uiteindelijk om wat er gebeurt als je een koophuis hebt en je wordt werkloos. Hoeveel moeite en tijd kost het jou om, als de nood aan de man komt, ander werk te vinden? Als je twee beroepen hebt, en twee flexbanen, en je verliest beide banen, kun je ook in twee beroepen naar iets anders gaan zoeken. Strikt genomen heb je daarmee betere kansen dan iemand die maar in een beroep naar nieuw werk moet zoeken.

 

HOE BEREKENEN JULLIE DE SCORE VOOR DE ARBEIDSMARKTSCAN?

Aan de hand van jouw kenmerken (werkervaring, opleiding, branche, beroep of functie en regio) berekenen we hoeveel mensen met jouw profiel ook op zoek zijn naar ander werk. Dat aantal zetten we tegenover het aantal vacatures voor jouw profiel. De verhouding tussen die twee aantallen bepaalt je score.

 

HOE ACTUEEL ZIJN JULLIE DATA?

We doen zelf elke drie maanden uitvoerig arbeidsmarktonderzoek. Daarnaast gebruiken we data van onder andere het CBS en UWV. Elke drie maanden worden alle data in ons model geactualiseerd en worden de berekeningen aangepast.

Dat wil overigens niet zeggen dat als je een februari een score van 80 punten hebt, je in april kunt terugvallen tot 50 punten. Over de afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat de arbeidsmarktkansen per jaar slechts met enkele punten vooruit of achteruit gaan.

Uitzondering daarop zijn de beroepen die sterk afhankelijk zijn van de politiek, bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Als daarin plotseling sterk wordt bezuinigd, of juist extra geld voor beschikbaar komt, zien we schoksgewijze veranderingen in de arbeidsmarkt. En dus ook in de kansen. Dat effect is overigens tijdelijk, en meestal is de score binnen een jaar weer stabiel (totdat er een nieuw kabinet komt dat precies het tegenovergestelde doet als het vorige – maar dat zijn zaken die we in ons model niet kunnen voorspellen).

 

HOE BETROUWBAAR IS JULLIE ARBEIDSMARKTSCAN?

Het enige dat ons bedrijf doet is het verzamelen van arbeidsmarktdata en die vertalen naar bruikbare informatie. Dat is ons specialisme. Met onze informatie helpen wij recruiters die op zoek zijn naar personeel, en mensen die op zoek zijn naar ander werk. Daarnaast wordt onze Arbeidsmarktscan gebruikt om flexwerkers aan een hypotheek te helpen.

We zijn voortdurend bezig om onze data en algoritmes te verbeteren. Ons model om de vacature-ontwikkeling voor de komende vijf jaar te voorspellen is ongeëvenaard en zeer accuraat. Het model is door drie externe partijen bekeken en gevalideerd. Op hoofdlijnen kwamen daar geen problemen naar boven, op detailpunten hebben we het model aangepast.

Voor zeer zeldzame beroepen hebben we vaak te weinig data. Om dan toch een berekening te kunnen maken, kijken we naar een wat ruimere familie van verwante beroepen. We denken dat dat verantwoord is, omdat in de praktijk, als de nood aan de man komt, iemand in een zeldzaam beroep breder om zich heen gaat kijken in de zoektocht naar nieuw werk.

Een van de belangrijkste factoren in ons model is het aantal mensen met een bepaald profiel dat nu een baan heeft, en toch op zoek is naar een andere baan. Als dat er veel zijn, zijn dat geduchte concurrenten van een werkloze werkzoekende. Die zal daardoor langer moeten zoeken naar nieuw werk. Als het er heel weinig zijn zal een werkloze wat sneller aan een nieuwe baan komen. Wij zijn de enige die voor Nederland deze gegevens uit eigen onderzoek tot op detailniveau hebben.

 

KAN IK DE ARBEIDSMARKTSCAN OOK BIJ EEN ANDER MAKEN?

Dat kan nog niet. Er zijn tot op heden geen partijen die een Arbeidsmarktscan aanbieden. En zeker niet onafhankelijk, objectief en gevalideerd.

De enige uitzondering is Randstad, die met eigen data berekeningen maakt voor de Perspectief Verklaring van de eigen uitzendkrachten. Alle andere uitzendbureaus maken binnen de Perspectief Verklaring gebruik van de Arbeidsmartkscan, en voor alle andere flexwerkers is tot nu toe de Arbeidsmarktscan de enige mogelijkheid.

Maar het kan uiteraard gebeuren dat in de toekomst andere organisaties voldoende data en onderzoek verzamelen om aan de eisen te voldoen en ook een Arbeidsmarktscan aan te bieden.

 

WAT DOEN JULLIE MET MIJN GEGEVENS?

Niets anders dan jouw Arbeidsmarktscan maken. Als je onvoldoende scoort verwijderen we je persoonsgegevens onmiddellijk. Als je voldoende scoort bewaren we je gegevens een half jaar, want dat is ook de geldigheidsduur van de Arbeidsmarktscan. Na zes maanden worden je persoonsgegevens automatisch verwijderd.

 

HOE LANG BEWAREN JULLIE MIJN GEGEVENS?

Maximaal een half jaar, gelijk aan de geldigheidsduur van een Arbeidsmarktscan.

Je kunt ons altijd per email verzoeken de gegevens eerder te verwijderen. We zullen dat binnen twee werkdagen doen en je daarvan een bevestiging sturen.

 

STUREN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR AAN DE BANKEN?

Nee.

 

MIJN HYPOTHEEKADVISEUR KENT DE ARBEIDSMARKTSCAN NIET. WAAR KAN HIJ MEER INFORMATIE VINDEN?

Als hij/zij is aangesloten bij een van de grote ketens van hypotheekadviseurs, kan hij/zij bij de centrale organisatie daarvan meer informatie opvragen. En anders kan hij/zij op deze website, bij Nationale HypotheekGarantie en op de websites van de banken meer informatie vinden.

 

WAAROM KUNNEN UITZENDKRACHTEN GEEN GEBRUIK MAKEN VAN DE ARBEIDSMARKTSCAN?

Voor uitzendkrachten is begin 2015 op initiatief van Obvion, Randstad en de ABU de Perspectief Verklaring ontworpen. Het beheer daarvan is inmiddels in handen van de Stichting Perspectief Verklaring. Daarin participeren een reeks banken en Nationale HypotheekGarantie.

Het initiatief met de Arbeidsmarktscan is bedoeld als aanvullende mogelijkheid voor flexwerkers, maar komt niet in plaats van de reeds bestaande Perspectief Verklaring. Meer dan 30 grote uitzendbureaus doen mee met de Perspectief Verklaring. Uitzendkrachten bij de andere uitzendbureaus kunnen terecht bij www.externeperspectieftaxateur.nl, die op aanvraag van jouw uitzender een Perspectief Verklaring kan afgeven. Vraag je intercedent om meer informatie.

 

WAAROM KOST DE ARBEIDSMARKTSCAN 125 EURO?

De consumentenprijs is inclusief 21% BTW. Daarnaast hebben we kosten aan ons onderzoek, het elke drie maanden verversen van de data, het verbeteren van de algoritmes, het beheer van de tool en website, de helpdesk, de iso-certificering, validaties, beveiliging, compliance en dergelijke.

 

ZIJN DEZE KOSTEN AFTREKBAAR VAN DE BELASTINGEN?

Ja. Als je de arbeidsmarktscan aankoopt, krijg je per email een betalingsbewijs. Dat heb je nodig om die kosten te kunnen aftrekken van de belasting als “kosten ter verkrijging van een eigenwoningschuld” (zie Artikel 3.120 Aftrekbare kosten eigen woning van de Wet IB 2001).

 

WAAROM EEN DIPLOMA CONTROLE?

Uit onze onderzoeken blijkt dat het opleidingsniveau een van de belangrijkste factoren is die je kansen op de arbeidsmarkt bepalen. Zelfs je studierichting is vaak minder belangrijk, behalve dan voor specialisten, zoals artsen en technici.

We willen voorkomen dat door foutief invullen van de vragenlijst de score ten onrechte hoger of lager uitvalt dan de bedoeling is. Daarom kun je alleen een Arbeidsmarktscan aanmaken als je een door DUO uitgegeven diploma uploadt.